Custom Search

Muhasebe Öğretmeni Olmak İçin, Nasıl Olunur, Muhasebe Bölümü Maaşları

Muhasebe Öğretmeni Olmak İçin, Nasıl Olunur, Muhasebe Bölümü Maaşları


"Sponsorlu Bağlantılar"


▼ İçerik ▼Muhasebe Öğretmeni Olmak İçin, Nasıl Olunur, Muhasebe Bölümü MaaşlarıMuhasebe ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Muhasebe Grubu öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


Muhasebe Öğretmeni Kullanılan Malzemeler

Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar. Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb).
Muhasebe Öğretmeni Özellikleri
Muhasebe grubu öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Muhasebe grubu öğretmeni olmak isteyenlerin; Matematiğe ve sosyal bilimlere ilgili, Sınıfta iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, Yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
Muhasebe Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi; Çeşitli üniversiteler bağlı fakültelerin Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümü ile İşletme Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.
Muhasebe Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Muhasebe Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği” lisans diploması ve “Muhasebe ve Finansman Öğretmeni” unvanı verilir.
Muhasebe Öğretmeni Çalışma Alanları
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Muhasebe branşında çalışmaktadırlar. Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende alanlarına öğretmen olarak atanırlar. Özel kuruluşların muhasebe servislerinde çalışan meslek elemanları da vardır. Özel dershanelerde çalışabilirler.
Muhasebe Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitimden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğrenim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanlarla öğretim üyesi olarak görev alabilirler. Kendi işyerlerini açabilirler. (Muhasebe bürosu vb.) Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler."Sponsorlu Bağlantılar"

Ekleyen: alkmaar, Saat: 11:26

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Arama Yap!

Custom Search

Blog Arşivi

Copyright © 2015 Diapason Tasarım: Kaizen Template
Geliştiren: Bf Legacy